Voorwaarden

Disclaimer

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is afkomstig van de Sarens Group. Sarens stelt alles in het werk om deze informatie actueel en correct te houden, maar doet geen uitspraken over en geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor enig doel van de website of de informatie, producten, diensten of verwante afbeeldingen op de website. Gebruik van informatie is daarom strikt op uw eigen risico.

Sarens kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade. Dit omvat zonder enige beperking indirecte of gevolgschade, of verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst als gevolg van het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u mogelijk doorlinken naar andere websites die niet onder de controle van de Sarens Group staan. Sarens heeft geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites. Het weergeven van links naar websites betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het onderschrijven van de standpunten die in de sites worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website beschikbaar te houden en vlot te laten werken. De Sarens Group aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website in verband met technische problemen buiten onze controle.

Ondernemingsnummer Sarens NV: BTW BE 0400.747.580 - RPR Brussel